TEHLİKELİ MADDE PAKETLEME

Tehlikeli Maddeler Lojistiği Türkiye’nin ve Dünyanın en önemli, en sorunlu, en dikkat gerektiren hususlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu işi yapabilecek kişi, kurum ve kuruluşların kesinlikle sertifikalı, eğitimli olması esastır. Bu sertifikalar ve eğitimler “2” yılda bir yenilenir. Lojistik ağındaki tüm Tehlikeli Madde Gönderimlerinde, Paket Talimatları gereği, seçilecek paketler, bunların iç kapları, paket üzerindeki etiketler ve işaretler her Ülkenin, Her Taşıyıcının farklı yönetmelikleri doğrultusunda uygulanmaktadır.
 
Bu sebeple, paketlemenin ambalajlamanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. ADR, IMDG, IATA, IRU kuralları UN ( Birleşmiş Milletler ) tarafından ortaya çıkarılan temel kuralların üzerine inşa edilmiş olmakla beraber, bağlayıcıdırlar. Yasal yaptırımlar, yasaların belirlediği uygulamaların yanlışlığı ile ortaya çıkar ki, en fazla önem kazanıp ortaya çıktığı an, paketler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Türkiye de, bu hususta hemen hemen hiçbir ambalaj firmasının olmayışı, üretimde yok denecek kadar az firmanın oluşu, uygulamaya yönelik olarak bir çok kuruluşun konuya vakıf olmaması, uzman personel olmayışı, bizi bu konunun üzerine gitmeye zorladı. Buradan hareketle, Şirketimiz, özellikle Türkiye deki açığı doldurmak, müşterilerine en iyi hizmeti, en kaliteli, en çözümü kolay, en yüksek teknolojiyi kullanarak ve bu pazara, en ihtiyaca dönük ürünleri en ucuza sunacak şekilde yapılandı.