PAKETLEME

Paketleme ne demektir? Geçici depolanan eşyanın görünüş ve teknik özelliklerinin değiştirilmemesi koşuluyla aynı durumda muhafazalarını sağlamak üzere gümrük idarensin izni ve denetlemesi altında bazı işlemlere tabi tutulabilir. Bu işlemlere “elleçleme” adı verilir ve aşağıdaki türden işlemleri kapsamaktadır.

  • Kapların tamiri veya sağlamlaştırılması,
  • Kapların yenilenmesi,
  • Eşyanın havalandırılması,
  • Kalburlama,
  • Büyük kaplardan küçük kaplara boşaltma veya kapların birleştirilmesi,
  • Karıştırma,
  • Yeni kap çeşitleri yapma,
  • Kaplardan örnek veya numune alma.

Paketleme işlemi; ürünlerin taşınması, depolanması ve yüklenmesi sırasında yapılmakta ve bu işlem süreçlerin verimliliğini doğrudan etkilemektedir. Ürünün 25 değerinde değişiklik yaratmayan, katma değer sağlamayan, ancak doğru yapılmadığında ürünün değerinde kayba neden olan bir işlemdir.